Jouw beste keuze, zo gevonden
Inloggen
?

Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen YourSelector.nl en de Klanten. Leveranciers verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Leveranciers'.

1. Definities

Aanbod: het product– en productaanbod van leveranciers dat door de Klant via het Platform gevonden kan worden

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een merk bezoekt via het Platform.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van YourSelector B.V.  en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Merk: een bedrijf dat koffie en gerelateerde producten en/of diensten maakt, levert en verkoopt en  het Platform gebruikt.

Merkinformatie: de informatie van het merk met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod,  bedrijfslogo, grafisch materiaal

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door YourSelector worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod en het doorsturen naar eigen website.

YourSelector: YourSelector B.V. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van YourSelector B.V

2. Identiteit van YourSelector B.V

Adres hoofdvestiging:
Oude Haagweg 697
2552 GM 's Gravenhage
Nederland
KvK: 84218584
BTW-nr: NL863135924B01
E-Mail: 
info@yourselector.nl
Tel: 06-43287441

 

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. YourSelector is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het merk van toepassing.

4. Het Aanbod

  1. YourSelector publiceert het Aanbod namens de merk op het Platform, overeenkomstig de door het merk aangeleverde merkinformatie. Yourselector aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van het merkinformatie op het Platform. H
  2. YourSelector aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. Klachtenregeling

  1. Klachten van de Klant over het Aanbod, dienen bij het merk te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het merk ligt bij het merk. 
  2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van YourSelector.
  3. Nadat de klacht door YourSelector is ontvangen zal YourSelector zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. YourSelector streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

9. . Nieuwsbrief

  1. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via yourselector.nl/nieuwsbrief 

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

  1. YourSelector verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.
Copyright © 2022 YourSelector.nl. Alle rechten voorbehouden.